תושבים יקרים , החוברת אינה נגישה והיא למידע בלבד ניתן להיכנס לאתר הרשת .www.matnass.matan.muni.il ולמצוא את כל המידע בצורה נגישה .